Regodkendelse 2023

Holmstrupgård havde i foråret 2023 tilsynsbesøg på alle døgnafdelinger med henblik på en re-godkendelse fra Socialtilsyn Midt. Tilsynskonsulenterne har været ude på samtlige døgnafdelinger, og talte med både medarbejdere, unge samt pårørende. Re-godkendelsen blev givet maj 2023.

Whistleblowerordning

Med indførelsen af de nye tilsynsenheder, er der blevet indført en whistleblowerordning. Det betyder, at du anonymt kan henvende dig til Socialtilsyn Midt, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold i et døgntilbud.

Når du kontakter Socialtilsyn Midt med oplysninger, må tilsynet ikke fortælle tilbuddet, at det har modtaget en henvendelse fra dig. Tilsynet må heller ikke fortælle det, du har sagt. Du kan derfor være fuldstændig anonym.

Du kan kontakte Socialtilsyn Midts whistleblowerordning på 8970 5609 man. - tors. 9-15 og fre. 9-12. Du har også mulighed for at henvende dig skriftligt via tilsynets hjemmeside.

Se vores tilsynsrapporter

Vi får både anmeldte og uanmeldte besøg af de regionale tilsynsførende. Nedenfor kan du læse de tilsynsrapporter, der er blevet skrevet om nogle af vores afdelinger de seneste par år.

Tilsyn på afdelingerne v. Socialtilsynet

På baggrund af tilsynsbesøget på Holmstrupgård, har Socialtilsyn Midt udarbejdet en tilsynsrapport til specialområdet.

Rapporten bliver ikke offentliggjort fra tilsynets side, men du kan læse tilsynets overordnede konklusioner, som danner grundlaget for re-godkendelsen af Holmstrupgård.

Læs tilsynets konklusioner i forhold til re-godkendelsen 2023 via Tilbudsportalen

Tilsyn på skolen v. PPR

Tilsyn på afdelingerne v. Styrelsen for Patientsikkerhed 

Fødevarekontroller

Holmstrupgårds afdelinger får løbende besøg af Fødevarestyrelsen.

Her finder du links til rapporter for de enkelte afdelinger.