Om tilbuddet

Med udgangspunkt i den miljøterapeutiske tankegang består dagligdagen på Kvisten af nogle faste holdepunkter, som har til formål at være tryghedsskabende for den unge. Dagligdagen på afdelingen udgøres af en fast, velkendt struktur og tilbud om socialt samvær samt gode aktiviteter. Udover de fælles tilbud og aktiviteter, aftales der med den enkelte unge, hvad der kan være særlig vigtigt for dem. Vi prioriterer, at de unge har medindflydelse på deres behandling, og de inddrages ved for eksempel at deltage i ugesamtaler, teammøder og statusmøder.

Kvistens medarbejdergruppe er tværfagligt sammensat. Der er vågen nattevagt. Derudover er der en intern psykolog og ekstern psykiater knyttet til afdelingen. En del af det miljøterapeutiske arbejde indbefatter både gruppeterapi og individuel terapi.

Målgruppe

Kvistens målgruppe er normaltbegavede unge med autismespektrumforstyrrelser, ofte i kombination med Holmstrupgårds øvrige diagnosegrupper som eksempelvis OCD, Tourettes Syndrom, depression, spiseforstyrrelse og svær angst.

Fakta

Antal pladser: 9

Paragraf: Barnets Lov §43 og Lov om Social Service §107

Døgnbemanding

Økonomi

I ydelsesbeskrivelsen findes information om tilbuddets takster mm.

Læs ydelsesbeskrivelse for §43 Læs ydelsesbeskrivelse for §107

Billeder af tilbuddet

Kontaktinformation

Kontakt tilbuddet

Kvisten

Holmstrupgårdvej 39
8220 Brabrand

Tlf.: +45 7847 8700

Afdelingsleder

Tina Rasmussen
Tlf.: +45 7847 8723 / +45 2143 0321

Kontakt visitator

Souschef og chefpsykolog

Trine Paludan Malver
Tlf.: +45 2016 3783

Tværgående socialrådgiver

Stine Therchilsen
Tlf.: +45 2332 8711

Alternativt tages kontakt til hovednummer
Tlf.: +45 7847 8600