Om skolen og værkstedet

Undervisningstilbuddets overordnede kerneopgave er at samarbejde med den unge og øvrige aktører om at skabe en dynamisk ramme for faglig udvikling, almen dannelse og håb for fremtiden.

Undervisningstilbuddet og værkstedet indgår som en del af den miljøterapeutiske indsats på Holmstrupgård. Hver ung har derfor sin egen kontaktlærer, der er opmærksom på den unges udvikling og trivsel. Indsatsen foregår i tæt samarbejde med rådgivergruppen og medarbejderne på døgnafdelingerne. Kontaktlæreren deltager i alle møder vedrørende den unge. Målet er at udvikle den unges personlige, sociale og faglige kompetencer.

Vi vægter et udviklende, motiverende og trygt læringsmiljø, hvor der både er fokus på trivsel og læring. Vi har forskellige traditioner i løbet af året, hvor det vante skema brydes op, fx trivselsdag, emneuge, mulighed for deltagelse i skitur, jule- og sommerafslutning m.m. Vi har hver dag en fælles formiddagspause, hvor vi spiser morgenmad sammen. Om fredagen er der fælles morgensang.

I Undervisningstilbuddet er ansat uddannede folkeskolelærere samt afdelingsleder. I værkstedet er der ansat faglærere med håndværksmæssig baggrund samt værkstedsleder.

Økonomi

Billeder af tilbuddet

Kontaktinformation

Kontakt tilbuddet

Beskæftigelse og uddannelse

Holmstrupgårdvej 39
8220 Brabrand

Afdelingsleder, undervisningstilbud
Annette Rosehr Alsner
Tlf.: +45 2422 8428

Værkstedsleder
Morten Bo Larsen 
Tlf.: +45 21202339