Om tilbuddet

På Pilen er der stor rummelighed i forhold til de unge og de unge imellem. Miljøet er roligt, og vi skaber en atmosfære, hvor de unge kan føle sig så trygge som muligt. Vi har især fokus på samvær og kontakt i en velkendt og forudsigelig struktur. Vi prioriterer, at de unge har medindflydelse på deres behandling, og de inddrages ved for eksempel at deltage i ugesamtaler, teammøder og statusmøder.

Pilens medarbejdergruppe er tværfagligt sammensat. Der er vågen nattevagt. På Pilen er der tilknyttet psykolog og psykiatrisk konsulent. En del af det miljøterapeutiske arbejde indbefatter både gruppeterapi og individuel terapi.

Målgruppe

Pilens målgruppe er unge med ungdomspsykiatriske diagnoser, hovedsageligt indenfor det skizofrene spektrum.

De unge har ofte svært ved kontakten med andre, fordi kommunikationen for eksempel kan præges af tankeforstyrrelser.

Fakta

Antal pladser: 8

Paragraf: Barnets Lov §43 og Lov om Social Service §107

Døgnbemanding

Økonomi

I ydelsesbeskrivelsen findes information om tilbuddets takster mm.

Læs ydelsesbeskrivelse for §43 Læs ydelsesbeskrivelse for §107

Billeder af tilbuddet

Kontaktinformation

Kontakt tilbuddet

Pilen

Holmstrupgårdvej 39
8220 Brabrand

Tlf.: +45 7847 8720

Afdelingsleder

Birte Bloch Jørgensen
Tlf.: +45 7847 8725 / +45 3053 1860

Kontakt visitator

Souschef og chefpsykolog

Trine Paludan Malver
Tlf.: +45 2016 3783

Tværgående socialrådgiver

Stine Therchilsen
Tlf.: +45 2332 8711

Alternativt tages kontakt til hovednummer
Tlf.: +45 7847 8600