Holmstrupgård er en selvejende institution under Jysk Børneforsorg/Fredehjem og har driftsoverenskomst med Region Midtjylland. Du kan se mere om organisationens opbygning herunder.

Se organisationsdiagram

Helhedstilbuddet Holmstrupgård

Holmstrupgård er et helhedstilbud bestående af døgnafdeling, behandlings- og specialundervisningstilbud og ungestøttetilbud. Vores opgave er at støtte og hjælpe de unge med at skabe sig det liv, de håber på og drømmer om.

Det gør vi ved at:

  • Arbejde med udgangspunkt i en miljøterapeutisk grundstruktur, der har fokus på samvær og kontakt i en genkendelig og forudsigelig ramme.
  • Skabe trygge læringsmiljøer med mulighed for udvikling af de unges kompetencer og ressourcer.
  • Tænke nyt og innovativt for at fremme udvikling og behandlingen af unge med psykiatriske vanskeligheder.
  • Respektere den enkelte som et selvstændigt individ med egne holdninger og meninger, og vi møder hinanden med tillid og åbenhed.
  • Dygtiggøre os, bevare vores professionelle tilgang og samtidig forholde os åbent, nysgerrigt og kritisk til ny viden og erfaringer.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.