Om uddannelsen

Den interne miljøterapeutiske uddannelse er målrettet miljøterapeutisk personale, som klædes på til både fagligt og personligt at varetage deres opgave på et højt specialiseret niveau. Uddannelsen forløber over et år.

Uddannelsen giver deltagerne kompetencer til at analysere, planlægge, handle og evaluere miljøterapeutiske indsatser på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

Moduler

Undervisningen er opdelt i følgende tematiske overskrifter:

Modul 1: Introduktion til Holmstrupgårds Miljøterapi på psykodynamisk grundlag

Modul 2: Socialpsykiatri, forskellige diagnoser og det daglige arbejde

Modul 3:Observation, etik og skriftlighed

Det er hensigten at støtte deltagerne i at udvikle en stabil professionsidentitet og en personlig tilegnelse af bl.a. terapeutiske, udviklingspsykologiske og organisatoriske teorier og temaer omsat til en daglig miljøterapeutisk praksis.