Om tilbuddet

I Ambulant Familiebehandling FoSS arbejdes der med hele familien ud fra en forståelse af at familien udgør det primære system omkring den unge, hvor alle påvirker alle. Der afholdes samtaler med den unge, samtaler med forældrene og familiesamtaler hvor både den unge, forældrene og i nogle tilfælde andre familiemedlemmer deltager.

Der arbejdes konkret med den struktur og de dynamikker, der udspiller sig i familien med henblik på at skabe mulighed for bedring og udvikling for hele familien. Forløbet er afgrænset til ca. 12 måneder og planlægges i samarbejde med familien og sagsbehandler ud fra de givne rammer.

Ambulant Familiebehandling FOSS' medarbejdergruppe er tværfagligt sammensat og består af bl.a. pædagoger, ergoterapeuter og psykologer.

Målgruppe

Målgruppen er normaltbegavede unge i alderen 12-18 år (23), med forskellige psykiatriske, adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder.

Fakta

Antal pladser: 40 ambulante pladser

Paragraf: Barnets Lov § 32, stk 1, nr. 5 og Barnets Lov § 30

Økonomi

I ydelsesbeskrivelsen findes information om tilbuddets takster mm.

Læs ydelsesbeskrivelse for §32

Billeder af tilbuddet

Kontaktinformation

Kontakt tilbuddet

FoSS

Runetoften 14, 1.
8210 Aarhus V

Tlf.: +45 7847 8755

Afdelingsleder

Charlotte Birkmose Berner
Tlf.: +45 7847 8754 / +45 2055 5004