Er dit barn i målgruppen?

Er du måske forælder eller pårørende til en ung, som du mener er i Holmstrupgårds målgruppe? Hvis du ønsker at undersøge, om dit barn kan komme til at bo her, skal du kontakte jeres sagsbehandler. Det er sagsbehandleren, som tager kontakt til Holmstrupgård. Sammen med os, den unge og evt. forældre, skole og læge vurderes det, om Holmstrupgård er det rigtige sted for dit barn. Det er også kommunens sagsbehandler, som skal bevilge penge til opholdet.

Pårørendesamarbejde

Et godt samarbejde mellem pårørende og Holmstrupgård er ekstremt vigtigt for de unges udvikling. Når den unge flytter ind, aftaler vi rammerne for samarbejdet, fx faste ringeaftaler, pårørendesamtaler o.lign. Vi aftaler også besøg, weekender og ferier. To gange om året er der statusmøde. Her inviterer Holmstrupgård forældrene/pårørende, den unge, skolen og den kommunale sagsbehandler til mødet. Unge over 18 år, skal give samtykke til inddragelse af forældre/pårørende og omfanget deraf.

Pårørendeaftener, opfølgningsmøder og sommerafslutning

Mange pårørende oplever det som berigende at dele erfaringer med andre i samme situation. Derfor arrangerer vi jævnligt pårørendeaftener. Aftenen kan have et relevant tema, som for eksempel præsenteres med et oplæg fra en af vores psykologer.

Forældreråd

Som forælder til et barn på Holmstrupgård har du mulighed for at blive valgt ind i forældrerådet. Her sidder forældrevalgte repræsentanter fra afdelingerne, som mødes cirka en gang i kvartalet. Rådet sparrer med ledelsen om blandt andet hverdagen, forbedringer, økonomi osv.