Om tilbuddet

Afdeling Engen ligger på hovedmatriklen på Holmstrupgård. Der er 9 værelser med eget toilet/ bad. Vi har en stor og rummelig stue og kreativt værksted. Vi arbejder med en kendt miljøterapeutisk dagsstruktur. De unge har to kontaktpersoner. Engen arbejder med kontaktpersonsteams, som har fokus på den unges behandling og udvikling, der har til hensigt at sætte den unges egne ressourcer og motivation i centrum for arbejdet mod spiseforstyrrelsen.

Vi prioriterer, at de unge har medindflydelse på deres behandling, og de inddrages ved for eksempel at deltage i ugesamtaler, teammøder og statusmøder. En del af det miljøterapeutiske arbejde indbefatter både gruppeterapi og individuel terapi.

Engens medarbejdergruppe er tværfagligt sammensat af bl.a. pædagoger, sygeplejersker, ergoterapeuter, SOSU assistenter samt vågen nattevagt. Der er tilknyttet en afdelingspsykolog, og vi samarbejder med eksterne diætister og psykiatrisk konsulent samt diverse samarbejdsparter i psykiatri og kommuner.

Målgruppe

De unge, som visiteres til Engen, har flere og komplekse psykiatriske lidelser. De indskrives med en spiseforstyrrelse samt komorbide diagnoser så som personlighedsforstyrrelser, ASF (autismespektrum forstyrrelser), OCD, Angst og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD/ADD). Derudover har vi unge med selvskadende adfærd.

Fakta

Antal pladser: 9

Paragraf: Barnets Lov §43 og Lov om Social Service §107

Døgnbemanding

 

Økonomi

I ydelsesbeskrivelsen findes information om tilbuddets takster mm.

Læs ydelsesbeskrivelse for §43 Læs ydelsesbeskrivelse for §107

Billeder af tilbuddet

Kontaktinformation

Kontakt tilbuddet

Engen

Holmstrupgårdvej 39
8220 Brabrand

Tlf.: +45 7847 8730

Afdelingsleder

Trine Jepsen
Tlf.: +45 9117 4963

Kontakt visitator

Souschef og chefpsykolog

Trine Paludan Malver
Tlf.: +45 2016 3783

Tværgående socialrådgiver

Stine Therchilsen
Tlf.: +45 2332 8711

Alternativt tages kontakt til hovednummer
Tlf.: +45 7847 8600