I dag er der allerede mange mennesker, der anvender heste og andre dyr i pædagogisk og terapeutisk arbejde i de rehabiliterende indsatser med god effekt. Vi har derfor udviklet dette uddannelsesmodul, der er det første af sin art på diplomniveau. På uddannelsen lærer du, hvordan du kan inddrage hesten som guide og samarbejdspartner i det behandlingsmæssige, pædagogiske og rehabiliterende arbejde. Herigennem hjælper du børn og borgere på en helt særlig måde.

Når du har gennemført modulet, er du bedre kvalificeret til at:

  • inddrage heste i indsatser, der fremmer barnets, den unges eller voksnes livskvalitet
  • integrere teoretisk viden og hesteassisteret praksis og anvende det til at styrke børn, unge og voksnes trivsel gennem rideterapi, hesteassisteret pædagogik, behandling og rehabilitering
  • skabe indsatser, hvor heste indgår på et mere kvalificeret grundlag
  • forstå baggrunden for og lære om forskellige aspekter ved menneske-heste-indsatser
  • skabe grobund for videreuddannelse i forhold til målgruppen og den hesteassisterede praksis.

Diplommodulet er udviklet i tæt samarbejde mellem VIA University College og Holmstrupgård.

Du kan læse mere om modulet og tilmelde dig her.