Om tilbuddet

De unge støttes efter behov, og det aftales med den unge, hvad der er brug for hjælp til. Hjælpen kan være alt lige fra økonomi, dagsrytme og madlavning, til at bryde social isolation, eller til rådgivning og vejledning generelt. Sigtet er derfor, at de unge er i behandling, men at de også nu skal begynde at se ud imod det omkringliggende samfund, hvad enten det handler om beskæftigelse eller fritidsaktiviteter for på den måde at tilegne sig en højere grad af selvstændighed.

Bofællesskaberne vil ofte være det første skridt for en ung efter et døgnophold. Bofællesskaberne er pædagogiske botilbud med mindre støtte end på en døgnafdeling, men med mere pædagogisk støtte end i Telos' ungdomsboliger. De unge, som bor i Telos' ungdomsboliger, kommer primært fra vores bofællesskaber. Støtten tilrettelægges individuelt, og udviklingsplanen laves i samarbejde med den unge.

Telos' medarbejdergruppe er tværfagligt sammensat. Der er ikke nogen nattevagt. I Telos er der tilknyttet psykolog. En del af det miljøterapeutiske arbejde indbefatter både gruppeterapi og individuel terapi.

Målgruppe

Målgruppen er normalt begavede unge i alderen 18-23 (30 år), med forskellige psykiatriske, adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder, som kræver en forudsigelig og struktureret hverdag.

De unge vil være kendetegnet ved at være klar til at profitere af et mindre indgribende tilbud som Telos' bofællesskab eller ungdomsboliger.

Fakta

Antal pladser: 17 (9 pladser i bofællesskaber, 8 pladser i ungdomsboliger)

Paragraf: SEL §76 og §85

Økonomi

I ydelsesbeskrivelsen findes information om tilbuddets takster mm.

Læs ydelsesbeskrivelse for §85 Læs ydelsesbeskrivelse for §114

Billeder af tilbuddet

Kontaktinformation

Kontakt tilbuddet

Telos

Jernaldervej 265a, 2. th.
8220 Brabrand

Tlf.: +45 7847 8600

Afdelingsleder

Kim Munksgaard
Tlf.: +45 2461 6294

Kontakt visitator

Souschef og chefpsykolog

Trine Paludan Malver
Tlf.: +45 2016 3783

Tværgående socialrådgiver

Stine Therchilsen
Tlf.: +45 2332 8711

Alternativt tages kontakt til hovednummer
Tlf.: +45 7847 8600