Om tilbuddet

Afdeling Æblevangen er en ekstern afdeling, som ligger i Aarhus Nord. Der er 8 værelser, og de unge deler toilet/bad med 1-2 andre unge. Vi har en hyggelig opholdsstue med køkken og krearum. Æblevangen er bygget op omkring en dejlig atriumgård. Vi arbejder med en kendt miljøterapeutisk dagsstruktur. De unge har to kontaktpersoner, som har det primære fokus på den unges behandling og udvikling, der har til hensigt at sætte den unges egne ressourcer og motivation i centrum for arbejdet mod spiseforstyrrelsen.

Vi prioriterer, at de unge har medindflydelse på deres behandling, og de inddrages ved for eksempel at deltage i ugesamtaler, teammøder og statusmøder. En del af det miljøterapeutiske arbejde indbefatter både gruppeterapi og individuel terapi.

Æblevangens medarbejdergruppe er tværfagligt sammensat af bl.a. pædagoger, sygeplejersker, ergoterapeuter, psykomotoriske terapeuter samt vågen nattevagt. Der er tilknyttet en afdelingspsykolog, og vi samarbejder med eksterne diætister og psykiatrisk konsulent samt diverse samarbejdsparter i psykiatri og kommuner.

Målgruppe

De unge, som visiteres til Æblevangen, har flere og komplekse psykiatriske lidelser.  De indskrives med en spiseforstyrrelse samt komorbide diagnoser så som personlighedsforstyrrelser, ASF (autismespektrum forstyrrelser), OCD, Angst og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD/ADD). Derudover har vi unge med selvskadende adfærd.

Fakta

Antal pladser: 8

Paragraf: Barnets Lov §43 og Lov om Social Service §107

Døgnbemanding

Økonomi

I ydelsesbeskrivelsen findes information om tilbuddets takster mm.

Læs ydelsesbeskrivelse for §43 Læs ydelsesbeskrivelse for §107

Billeder af tilbuddet

Kontaktinformation

Kontakt tilbuddet

Æblevangen

Abildgade 78
8200 Aarhus N

Tlf.: +45 7847 8782

Konstitueret afdelingsleder

Casper Sidelmann Mikkelsen
Tlf.: +45 4255 4070

Kontakt visitator

Souschef og chefpsykolog

Trine Paludan Malver
Tlf.: +45 2016 3783

Tværgående socialrådgiver

Stine Therchilsen
Tlf.: +45 2332 8711

Alternativt tages kontakt til hovednummer
Tlf.: +45 7847 8600