Ydelsesbeskrivelser er standardiserede beskrivelser af de ydelser som Region Midtjylland leverer. Disse giver en sagsbehandler eller andre interesserede et overblik over, hvad der er indeholdt i den ydelse, der udbydes.


I linkene nedenfor finder du Holmstrupgårds ydelsesbeskrivelser.

 

DØGNBEHANDLING

DAGTILBUD

EFTERVÆRN / UDSLUSNING

DAGHUSET ENGGÅRDEN

FAMILIER OG SPISEFORSTYRRELSER OG SELVSKADENDE ADFÆRD (FoSS)

RIDETERAPI

AKTIV FRITID

Læs mere om de enkelte afdelinger.