VISO er en national videns- og specialrådgivningsorganisation, som leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISOs rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er. 

Holmstrupgård har siden 2007, hvor VISO startede, været leverandør til VISO. Det betyder, at vi yder udredning og rådgivning i komplekse sager indenfor vores målgrupper til kommunale sagsbehandlere, PPR-medarbejdere, pårørende, opholdssteder mv. Holmstrupgård har kontrakt på både børne-/ungeområdet og voksenområdet.

På børneområdet yder vi rådgivning og udredning på delområderne:

  • Børn og unge med autisme spektrum forstyrrelse
  • Børn og unge med spiseforstyrrelser
  • Børn og unge med svære og komplekse psykiske vanskeligheder (f.eks. unge med psykoser, skivofreni, personlighedsforstyrrelser, selvskade og skolevægring)

På voksenområdet yder vi rådgivning og udredning på delområderne:

  • Voksne med Spiseforstyrrelser
  • Voksne med angst, depression, personlighedsforstyrrelse, forandret virkelighedsopfattelse og stressbelastning

På delområdet Voksne med Spiseforstyrrelser har vi en samarbejdsaftale med Sønderparken, SVO.

 

Har du brug for Holmstrupgårds rådgivning via VISO, skal du henvende dig til: 

Socialstyrelsen - VISO

Holmstrupgård tilbyder også Supervision, terapigrupper, kurser/undervisning samt psykoedukation. På nedenstående link, kan du læse mere om, hvilke typer af rådgivning vi tilbyder på Holmstrupgård:

Rådgivning.