Psykolog og socialrådgiver

Psykologerne i rådgivergruppen varetager samtaleforløb, gruppeforløb, supervision, krisesamtaler, interne og eksterne konsulentydelser, undervisning samt VISO-opgaver på både børne- og voksenområdet. Rådgivergruppen står også for terapeutiske samtaleforløb og psykoedukation af de unge, ligesom rådgivergruppen tilbyder forskellige terapigrupper. 

Kvalitetssikring og Udvikling

Gruppen deltager endvidere i metodeudvikling af Holmstrupgårds behandlingstilbud, på den måde er rådgivergruppen med til at kvalitetssikre og udvikle vores behandling hele vejen rundt.

Behandlingsansvar

Psykologerne i rådgivergruppen deltager i det daglige behandlingsarbejde på afdelingerne, hvor psykologen har et delt behandlingsansvar sammen med afdelingslederen. 

Socialrådgiver

I rådgivergruppen er der endvidere 1 socialrådgiver, som arbejder tværgående i forbindelse med døgnafdelingerne. Herudover er der tilknyttet socialrådgivere til vores ambulante tilbud Enggården og FoS samt Bogruppen.

Socialrådgivernes opgave er, ud over den daglige rådgivning og sagsbehandling, at holde medarbejderne opdateret med f.eks. ny lovgivning og andet socialfagligt materiale, hvilket betyder, at vores personale altid er opdateret med den nyeste, relevante viden på området. Endelig indgår socialrådgiveren i rådgivergruppen i visitationsarbejdet på Holmstrupgård.