Holmstrupgård udbyder forskellige specielt tilrettelagte forløb for fagprofessionelle i fx forvaltninger, på sociale tilbud m.v. Vi har fra vores daglige psykologfaglige virke viden om og erfaring med supervision (individuelt og grupper), sagssparring og undervisning. Vi er som VISO-leverandører specialiserede i at være et eksternt blik på andres praksis og tilrettelægger forløb, der passer til jeres udfordringer – fra enkeltsager til fælles kompetenceudvikling.

På Holmstrupgård udbyder vi vidensdeling og sparring til eksterne fagpersoner, som vi tilrettelægger i samarbejde med jer. Vi har specialviden om særligt tre udvalgte områder: Spiseforstyrrelser, Selvskade og Skolevægring og udbyder kurser inden for områderne:

1) svær selvskade hos børn, unge eller voksne

2) spiseforstyrrelser hos børn, unge eller voksne og

3) skolevægring på børne- og ungeområdet

Vi ser ofte en høj grad af kompleksitet og komorbiditet i relation til alle tre områder, som vi inddrager i forståelsen af og arbejdet med problematikkerne.

Du kan læse mere om vores faglige forståelse af disse problematikker. Du kan også læse mere om, hvad vi kan tilbyde inden for undervisning, rådgivning m.m. nedenfor:

Selvskade Konsulentydelser

Skolevægring Konsulentydelser

Spiseforstyrrelser Konsulentydelser

Praktisk og kontaktinfo

Undervisere: Psykologer på Holmstrupgård med viden og erfaring på både børne- og voksenområdet ift. emnet. Vi involverer andre faggrupper ved behov, f.eks. pædagoger og sygeplejersker, som har erfaring med praksis på Holmstrupgård ift. emnet.

Kontaktinfo: ved henvendelse om forløb, pris, spørgsmål eller uddybning, er du meget velkommen til at kontakte Holmstrupgård på telefon 7847 8600, eller leder af rådgivergruppen cand. psych. Anne Birgitte Døssing på mail andoes@rm.dk.