Intern rådgivning

Kvalitetssikring og udvikling

Rådgivergruppen på Holmstrupgård er med til at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle vores behandling. I rådgivergruppen er der 8 afdelingspsykologer, 3 socialrådgivere samt 3 psykologer, som har VISO-sager som primær opgave, som ledes af en psykolog. Psykologerne varetager supervision og undervisning af personalet og i særlige tilfælde psykologiske udredninger. Socialrådgivernes opgave er, ud over den daglige rådgivning og sagsbehandling, at holde medarbejderne opdateret med f.eks. ny lovgivning og andet socialfagligt materiale. Det betyder, at vores personale altid er opdateret med den nyeste, relevante viden på området.

Behandlingsansvar

Medarbejderne i rådgivergruppen deltager i det daglige behandlingsarbejde på afdelingerne, hvor psykologen har behandlingsansvar sammen med afdelingslederen. De planlægger desuden undervisning til personalet.  

Samtaler og psykoedukation

Rådgivergruppen står også for terapeutiske samtaleforløb og psykoedukation af de unge. Gruppen deltager endvidere i metodeudvikling af Holmstrupgårds behandlingstilbud. På den måde er rådgivergruppen med til at kvalitetssikre og udvikle vores behandling hele vejen rundt.

Eksterne Ydelser

Supervision:

Holmstrupgård tilbyder supervision via vores rådgivergruppe (psykologer og socialrådgivere), der har en bred erfaring inden for psykiatriske diagnoser og institutionsarbejde.

Terapi:

Psykologerne har mulighed for at tilbyde terapi- og samtaleforløb til unge indenfor vores målgruppe.

Kurser / undervisning:

En stor del af Holmstrupgårds personale er specialuddannet, og kan afholde kurser i deres spidskompetencer. I denne forbindelse kan vi trække på psykologer, socialrådgivere, specialuddannede lærere, miljøterapeutuddannede pædagoger samt hele vores tværfaglige personalegruppe bestående af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og sosu- assistenter.

Konsulentbistand: 

Vores viden og erfaring indenfor arbejdet med sårbare unge og deres familier stiller vi gerne til rådighed for eksterne samarbejdspartnere eller andre instanser.

På nedenstående link kan du læse mere om VISO:

VISO.