Vi har en psykiater (speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri) tilknyttet alle vore afdelinger. Psykiateren står for den psykiatriske vurdering og den eventuelle medicinske behandling. Psykiateren deltager endvidere i et vist omfang i de tværfaglige konferencer, hvor vi drøfter og udvikler behandlingsplaner. Hvis en ung bliver indlagt, fungerer psykiateren ofte som bindeled mellem Holmstrupgård og de børne- og ungdomspsykiatriske hospitaler.

 

Link til Aspergers Syndrom / GUU/GUALink til ADHD og Tourette
Link til Personligheds- og SpiseforstyrrelserLink til Skizofreni og Psykotiske lidelser
 
Link til VISO

Link til rideterapi

Link til job