Vi har en psykiater (speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri) tilknyttet alle vore afdelinger. Psykiateren står for den psykiatriske vurdering og den eventuelle medicinske behandling. Psykiateren deltager endvidere i et vist omfang i de tværfaglige konferencer, hvor vi drøfter og udvikler behandlingsplaner. Hvis en ung bliver indlagt, fungerer psykiateren ofte som bindeled mellem Holmstrupgård og de børne- og ungdomspsykiatriske hospitaler.