Ofte langtidsbehandling

De unge, som bor på Holmstrupgårds afdelinger, har typisk svære psykiske lidelser. Derfor er der som regel tale om langtidsbehandling. I mange tilfælde bor de her i 2-4 år fra indskrivning til udslusning. En flytning er meget stressende for alle mennesker og især vores målgruppe, som er særligt skrøbelig og følsom overfor forandringer og derfor kan have en svær tid i starten af opholdet. 

Ro og tillid

Vi oplever mange gange, at de unge bor her i et halvt eller et helt år, før de for alvor falder til ro, får tillid til vores behandlingstilbud, medarbejdere, psykologer og i det hele taget føler, de har et overblik over deres hverdag og nye liv. Se mere om vores erfaring med de faser, mange af de unge gennemgår.