Inddrager forældrene

Forældresamarbejdet er vigtigt for de unges udvikling. Når den unge flytter ind, aftaler vi rammerne for samarbejdet mellem forældre og Holmstrupgård. Vi laver blandt andet faste tidspunkter, hvor den unges kontaktperson fortæller om den unges dagligdag og trivsel. Vi aftaler også besøg, weekender og ferier. Skolen afholder årlige forældrekonsultationer, og to gange om året er der statusmøde. Her inviterer Holmstrupgård forældrene, den unge, skolen og den kommunale sagsbehandler.

Forældreaftener, Holmstrupgårdløb og statusmøder

Det kan være rart at dele erfaringer med andre forældre i samme situation. Derfor er der jævnligt forældreaftener på afdelingen. Aftenen kan for eksempel have et tema, som præsenteres med et oplæg fra en af vores psykologer eller socialrådgivere. Sommeren byder på sommerafslutning med grill og sankthansbål, og forældrene inviteres også til at deltage i det årlige Holmstrupgårdløb.

Forældreråd

Forældrerådet består af forældrevalgte repræsentanter fra hver afdeling, der mødes cirka 1 gang i kvartalet og drøfter forældrenes holdninger og synspunkter. Rådet kan for eksempel foreslå forbedringer, indkøb eller arrangementer. Det samarbejder og sparrer med ledelsen og inddrages i drøftelser om for eksempel budget, udbygninger af tilbuddet osv.