Realistiske mål

Ligesom de øvrige institutioner i Region Midtjylland anvender vi resultatdokumentation af vores behandling. Vi sætter realistiske mål for behandlingsforløbet sammen med den anbringende kommune. Når den unge flytter fra Holmstrupgård, sammenholder vi målene med de resultater, der er opnået i løbet af opholdet. De årlige statusrapporter beskriver udviklingen i den enkeltes behandlingsforløb.

Derudover deltager vi i Den Danske Kvalitetsmodel og har fastsat standarder for ledelse, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø, handleplaner, kommunikation og brugerinddragelse.

Læs mere om Holmstrupgårds dokumentation her.