Miljøterapi er samvær, kontakt og struktur

Fundamentet under Holmstrupgårds hverdag og behandling er en miljøterapeutisk grundstruktur baseret på en psykodynamisk og udviklingspsykologisk tankegang. I miljøterapi har vi fokus på samvær og kontakt i en forudsigelig og genkendelig struktur.

Hvor livet leves

Vi ser den enkelte unge som unik med individuelle behov knyttet til sit problem eller handicap. Den enkelte unge har derfor behov for specielle tilbud, der kan hjælpe/ afhjælpe den unges problem eller handicap. Miljøterapien foregår overalt, hvor livet leves i hverdagen og inddrager mange faktorer. Den individuelt strukturerede dagligdag indeholder udfordringer som for eksempel fælles måltider, skole, værksteder, madlavning, psykologsamtaler og fritidsaktiviteter. Det giver mulighed for, at problemer bliver synlige og kan håndteres sammen med personalet og de andre unge undervejs. 

Psykodynamisk tankegang

Den psykodynamiske forståelse betyder, at vi inddrager alle de faktorer, der påvirker de unge og har påvirket dem gennem deres liv og opvækst. Det er for eksempel familien, tidligere skolegang, medfødte ressourcer og vanskeligheder og tidligere erfaringer fra samværet med andre. Vi tror på, at udviklingen af den enkelte unge foregår i et positivt, dynamisk samvær med andre.

I trygge rammer

Støtten og hjælpen gives ud fra en samlet forståelse af den enkeltes situation og problematik og med udgangspunkt i et udviklingspsykologisk perspektiv. Det betyder, at de realistiske og overskuelige mål og planer, der stilles op for og med den enkelte unge, tager afsæt i nærmeste udviklingszone. De unge får mulighed for og lyst til at prøve sig selv af i trygge rammer, og der er plads og ro til personlig udvikling. De går fra ydre til indre styring og bliver aktører i deres eget liv.


Link til Aspergers Syndrom / GUU/GUALink til ADHD og Tourette
Link til Personligheds- og SpiseforstyrrelserLink til Skizofreni og Psykotiske lidelser
 
Link til VISO

Link til rideterapi

Link til job