Afdelingerne på Holmstrupgård har mulighed for at tilbyde ydelser med forskellige skærmningsniveauer og forskellig intensitet i behandlingsindsatsen (øget personaleindsats i forbindelse med suicidalrisiko, alvorlig spiseforstyrrelse, psykotisk gennembrud, særlig indsats i forbindelse med indskrivning el. lign). Vi tilbyder:

 

  • DØGNBEHANDLING
  • DAGTILBUD
  • EFTERVÆRN / UDSLUSNING

 

Ydelsesbeskrivelser er standardiserede beskrivelser af de ydelser som Region Midtjylland leverer. Disse giver en sagsbehandler eller andre interesserede et overblik over, hvad der er indeholdt i den ydelse, der udbydes.


I linkene nedenfor finder du Holmstrupgårds ydelsesbeskrivelser for 2023:

 

DØGNBEHANDLING

DAGTILBUD

EFTERVÆRN / UDSLUSNING

DAGHUSET ENGGÅRDEN

FAMILIER OG SPISEFORSTYRRELSER OG SELVSKADENDE ADFÆRD (FoSS)

RIDETERAPI

 

Takster:

I nedenstående fil kan du se vores ydelser og takster:

Takstoversigt 2023

Læs mere om de enkelte afdelinger.