VISO er en national videns- og specialrådgivningsorganisation, som leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISOs rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er. 

Holmstrupgård er leverandør til VISO. Det betyder, at vi yder udredning og rådgivning i komplekse sager indenfor vores målgrupper til kommunale sagsbehandlere, PPR-medarbejdere, pårørende, opholdssteder mv. 

Holmstrupgård er leverandør til VISO på børneområdet, hvor vi yder rådgivning og udredning i sager med:

  • Unge med spiseforstyrrelser
  • Unge med skizofreni og andre psykotiske lidelser
  • Unge med personlighedsforstyrrelser (f.eks. borderline) og/eller depressive tilstande
  • Unge med opmærksomhedsforstyrrelser (f.eks. ADHD)
  • Unge med autismespektrumforstyrrelser
  • Unge med svær selvskadende adfærd
  • Unge med angst, OCD og tourettes syndrom

Holmstrupgård er ligeledes leverandør til VISO på voksenområdet, hvor vi yder rådgivning og udredning i sager med:

  • Voksne med Spiseforstyrrelser
  • Voksne med angst, depression, personlighedsforstyrrelse, forandret virkelighedsopfattelse og stressbelastning

På delområdet Voksne med Spiseforstyrrelser har vi en samarbejdsaftale med Sønderparken, SVO.

 

Har du brug for Holmstrupgårds rådgivning via VISO, skal du henvende dig til: 

Socialstyrelsen - VISO

Holmstrupgård tilbyder også Supervision, terapigrupper, kurser/undervisning samt psykoedukation. På nedenstående link, kan du læse mere om, hvilke typer af rådgivning vi tilbyder på Holmstrupgård:

Rådgivning.