Ring endelig

Visitation og forespørgsler om visitation kan rettes til Holmstrupgårds kontor. Kontoret hjælper dig med kontakten til vores visitator, souschef og chefpsykolog Trine Paludan Malver.
Kontoret på Holmstrupgård: 7847 8600