Klagevejledning

I tilfælde af magtanvendelse skal der altid gives klagevejledning.

Proceduren er forskellig afhængig af den unges alder.

For borgere under 18 år

Klagevejledning - børn og unge

 

Klagevejledning til udlevering til de unge over 18 år efter en magtanvendelser er målrettet unge uden for servicelovens målgruppe for magtanvendelser

For borgere over 18 år

Klagevejledning - borgere over 18 år