Er dit barn i målgruppen?

Er du måske forælder til en ung, som du mener er i Holmstrupgårds målgruppe? Hvis du ønsker at undersøge, om dit barn kan komme til at bo her, skal du kontakte jeres sagsbehandler. Det er sagsbehandleren, som tager kontakt til Holmstrupgård. Sammen med os, den unge og evt. forældre, skole og læge vurderes det, om Holmstrupgård er det rigtige sted for dit barn. Det er også kommunens sagsbehandler, som skal bevilge penge til opholdet.

Forældresamarbejde

Et godt samarbejde mellem forældre og Holmstrupgård er ekstremt vigtigt for de unges udvikling. Når den unge flytter ind, aftaler vi rammerne for samarbejdet. Vi laver blandt andet faste tidspunkter, hvor den unges kontaktperson fortæller om den unges dagligdag og trivsel. Vi aftaler også besøg, weekender og ferier. Der er som regel hjemrejseweekend hver 3. weekend. To gange om året er der statusmøde. Her inviterer Holmstrupgård forældrene, den unge, skolen og den kommunale sagsbehandler til mødet.

Forældreaftener, opfølgningsmøder og sommerafslutning   

Mange forældre oplever det som berigende at dele erfaringer med andre i samme situation. Derfor arrangerer vi jævnligt forældreaftener. Aftenen kan have et relevant tema, som for eksempel præsenteres med et oplæg fra en af vores psykologer. 2 gange om året afholdes opfølgningsmøder med pårørende og sagsbehandler, hvor behandling og indsats evalueres. Sommeren byder på sommerafslutning med grill og sankthansbål, og forældrene inviteres også til at være publikum til årets teaterstykke. 

Forældreråd

Som forælder til et barn på Holmstrupgård har du mulighed for at blive valgt ind i forældrerådet. Her sidder forældrevalgte repræsentanter fra afdelingerne, som mødes cirka en gang i kvartalet. Rådet sparrer med ledelsen om blandt andet hverdagen, forbedringer, økonomi osv.