Cases

Forløbene på Holmstrupgård er lige så forskellige som alle de unge, der opholder sig her. Fælles for oplevelserne er, at de unges psykiske vanskeligheder og tiden på Holmstrupgård berører både de unge, forældre, venner og andre pårørende dybt.

Læs de unges historier

Her kan du læse en række personlige fortællinger. Det er fire unge, som klarer sig godt, og som har overskud til at se tilbage på nogle turbulente år, hvor deres liv ikke var som alle andres. Du kan læse om Mike, der har Tourettes syndrom og Aspergers syndrom og er ved at flytte i egen lejlighed, og Stephan, som har en læreplads og har meldt sig som frivillig i værestedet Athena samt om Dorte, som lider af skizo affektiv og social angst, og som i dag bor i rækkehus med sin kæreste. Du kan også læse om Nanna, som idag er igang med en uddannelse, og bor selv, men i sine teenage år var plaget af angst, depression og spiseforstyrrelse. 

Forældrenes oplevelser

Det kan være svært for hele familien, når en ung flytter til Holmstrupgård. Men det kan også være en lettelse for forældrene. Der bliver taget hånd om deres barns sygdom på den rigtige måde, og der bliver igen plads til at passe et job og en dagligdag. Sådan var det for Marie, der er mor til Rikke, som har skizofreni. Jan og Lotte har to drenge, som er anbragt på Holmstrupgård, og som får meget ud af deres ophold. Niels, der har datteren Annika, fortæller om, hvor vigtigt det er, at forældrene og pårørende i det hele taget er inddraget i behandlingsforløbet. Det kan du læse mere om i forældrenes beretninger. Forældrene har af hensyn til deres børn valgt at være anonyme. Derfor er navnene på forældrene og deres børn ændret. Vi kender selvfølgelig deres rette identitet.