På Holmstrupgård tilbyder vi specialiserede botilbud, bostøtte, beskæftigelse, og særligt tilrettelagte rådgivningsforløb.

Individuel vurdering

Vores visitation beror altid på en grundig vurdering af, om den unge er indenfor vores målgruppe samt om Holmstrupgårds tilbud, behandlingstilgang og øvrige ungegruppe er et godt match ift. at skabe trivsel og udvikling for den unge.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Ambulant visitation

I forbindelse med visitation til Holmstrupgårds ambulante tilbud, kontaktes den enkelte afdelingsleder.

Kontaktinformationer

FoSS

Charlotte Birkmose Berner, Afdelingsleder
Tlf.: +45 2055 5004

Enggården

Lone Røjkjær Sloth, Afdelingsleder
Tlf.: +45 4049 9752

Borgeren i centrum

For at vi kan forstå den unges grundlæggende vanskeligheder, historik samt aktuelle funktionsniveau og støttebehov, indhenter vi alle relevante sagsakter forud for visitationsmøde. Vi afholder altid mindst 1 visitationsmøde med den unge og familien og tilpasser visitationsproceduren til behovet i den enkelte sag.

Kontaktinformationer

Kontakt visitator

Souschef og chefpsykolog

Trine Paludan Malver
Tlf.: +45 2016 3783

Tværgående socialrådgiver

Stine Therchilsen
Tlf.: +45 2332 8711

Alternativt tages kontakt til hovednummer
Tlf.: +45 7847 8600