Holmstrupgårds rådgivere arbejder både internt og eksternt med at hjælpe målgruppen af unge mennesker med psykiske vanskeligheder.

Rådgivning

Psykolog

Psykologerne i rådgivergruppen varetager samtaleforløb, samtaler med forældre og pårørende, familiebehandling, gruppeforløb, supervision, krisesamtaler, interne og eksterne konsulentydelser, undervisning samt VISO-opgaver på både børne- og voksenområdet. Rådgivergruppen står også for terapeutiske samtaleforløb og psykoedukation af de unge, ligesom rådgivergruppen tilbyder forskellige terapigrupper.

Psykologerne i rådgivergruppen deltager i det daglige behandlingsarbejde på afdelingerne, hvor psykologen har et delt behandlingsansvar sammen med afdelingslederen.

Socialrådgiver

Holmstrupgård har socialrådgivere ansat, som blandt andet laver visitation samt intern og ekstern rådgivning.

Socialrådgivernes opgave er også at sikre, at Holmstrupgård er opdateret i forhold til relevant eller ny lovgivning samt i forhold til øvrige socialfaglige emner.

VISO

VISO er en national videns- og specialrådgivningsorganisation, som leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISOs rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.

Holmstrupgård har siden 2007, hvor VISO startede, været leverandør til VISO. Det betyder, at vi yder udredning og rådgivning i komplekse sager indenfor vores målgrupper til kommunale sagsbehandlere, PPR-medarbejdere, pårørende, opholdssteder mv. Holmstrupgård har kontrakt på både børne-/ungeområdet og voksenområdet.

På børneområdet yder vi rådgivning og udredning på delområderne:

  • Børn og unge med autismespektrumforstyrrelser
  • Børn og unge med spiseforstyrrelser
  • Børn og unge med svære og komplekse psykiske vanskeligheder (f.eks. unge med psykoser, skizofreni, personlighedsforstyrrelser, selvskade og skolevægring)

På voksenområdet yder vi rådgivning og udredning på delområdet:

  • Komplekse psykiske vanskeligheder og psykiatriske lidelser

Har du brug for Holmstrupgårds rådgivning via VISO, skal du henvende dig til
Social- og Boligstyrelsen - VISO.

Holmstrupgård tilbyder også Supervision, terapigrupper, kurser/undervisning samt psykoedukation. Læs mere herunder.

VISO udvider palletten af rådgivningstilbud

VISO har lanceret flere nye typer rådgivningsforløb, som skal give brugerne endnu bedre mulighed for at få den rette rådgivning. Bl.a. bliver det nu muligt at få helt korte forløb, og telefonrådgivningen bliver udvidet for fagfolk. Husk, at VISOs rådgivning er gratis og udbydes i samarbejde med nogle af landets dygtigste specialister på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Vi er selv VISO-leverandør og håber, I vil bruge de nye muligheder. Læs mere her.

Kontakt- og praktisk information

Praktisk information

Undervisere

Psykologer på Holmstrupgård med viden og erfaring på både børne- og voksenområdet ift. emnet. Vi involverer andre faggrupper ved behov, f.eks. pædagoger og sygeplejersker, som har erfaring med praksis på Holmstrupgård ift. emnet.

Kontaktinformation

Ved henvendelse om forløb, pris, spørgsmål eller uddybning, er du meget velkommen til at kontakte Holmstrupgård.

Tlf.: +45 7847 8600

Leder af rådgivergruppen

Anne Birgitte Døssing
cand. psych.