Holmstrupgård er et pædagogisk og miljøterapeutisk døgn- og dagtilbud til unge fra 12 til 23 (30) år med psykiatriske vanskeligheder.

Holmstrupgårds målgruppe af unge med psykiatriske problematikker omfatter:

  • Unge med spiseforstyrrelser
  • Unge med skizofreni og andre psykotiske lidelser
  • Unge med personlighedsforstyrrelser og/eller depressive tilstande
  • Unge med opmærksomhedsforstyrrelser (f.eks. ADHD)
  • Unge med autismespektrumforstyrrelser
  • Unge med svær selvskadende adfærd
  • Unge med angst, OCD og tourettes syndrom

Miljøterapi på psykodynamisk grundlag

Miljøterapi på psykodynamisk grundlag udgør den overordnede behandlingstilgang på Holmstrupgård.

Hverdagen er bygget op omkring en fælles grundstruktur på afdelingen, som har til hensigt at skabe forudsigelighed, genkendelighed og virke tryghedsskabende og vedligeholdende i forhold til den unges ADL færdigheder. Desuden har alle de unge på afdelingen en individuelt tilpasset struktur, som gør det muligt for dem at øve nye mestringsstrategier ift. til det, der er svært for dem i livet. Vi lægger vægt på, at vores miljø og tilgang hjælper de unge med at opnå bedre forståelse af sig selv og egne ressourcer og vanskeligheder samt hjælper dem tilbage i fællesskaber og tilbage til et ungdomsliv på deres egne præmisser.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.