Hver ung får et individuelt skema skræddersyet ud fra hans eller hendes særlige forudsætninger, ønsker og behov. Der er boglige og kreative fag, værksteder og bevægelsesfag. 

Boglige fag: Dansk, matematik, engelsk, tysk, IT, geografi,
biologi, historie, samfundsfag og kristendomskundskab.
Fysik/kemi foregår på en nærliggende folkeskole.

Bevægelsesfag: Boldspil, fitness, gymnastik, svømning, gåtur, yoga og ridning. 

Kreative fag: Musik, skriveværksted, billedkunst og glas–
design.

Værkstedsfag:Træ, metal, udendørsarbejde, kost og kultur og
vegetarmad.

Emnefag: START (undervisning med fokus på, hvad de unge
skal kunne, når de skal ud og klare sig selv).

Sport: Boldspil, fitness, gymnastik, ridning, cross, yoga,
svømning, krop og nærvær samt bordtennis.

Individuelt og på små hold

Undervisningen foregår på små hold med tre til fem elever på hvert hold, men en stor del af undervisningen foregår individuelt, da det faglige niveau er meget forskelligt. Vi tilstræber at skabe en stemning på holdene præget af ro, varme, tryghed og tolerance. Skolen holder afsluttende prøver i folkeskolens prøvefag på 9. og 10. kl. niveau i samarbejde med den nærliggende folkeskole. Undervisningen foregår i henhold til Folkeskoleloven og Bekendtgørelsen om Folkeskolens specialundervisning. 

Den daglige struktur

Som udgangspunkt begynder undervisningen hver dag kl. 8.00 og slutter kl. 14.50 (kl.14.10 om fredagen). 

Traditioner i skolen

I skolen vægter vi traditioner højt. I løbet af året afholdes der bl.a. skoleudflugt, lejrskole, forældresamtaler, forældremøde, juleafslutning, projektuge, terminsprøveuge, trivselsdag og sommerafslutning. 

Lærere

I skolen/dagtilbuddet er der pt. ansat 9 seminarieuddannede lærere, 3 faglærere, en skoleleder og en værkstedsleder. 

En del af behandlingen

Skoletilbuddet indgår som en del af behandlingsarbejdet på Holmstrupgård. Målet er at udvikle den unges personlige, sociale og faglige kompetencer. Hver ung har sin egen kontaktlærer, der er opmærksom på den unges udvikling og trivsel. Behandlingsarbejdet foregår i tæt samarbejde med rådgivergruppen og medarbejderne i døgndelen, og kontaktlæreren deltager i teammøder, statusmøder, opfølgningsmøder og andre møder vedrørende den unge.