Skræddersyede forløb

På Holmstrupgård er der mulighed for at få et individuelt tilpasset tilbud i en social ramme. Der udarbejdes en skræddersyet plan til den unge. En plan, der tager udgangspunkt i den enkelte unges forudsætninger, ønsker og behov.

Indslusning på arbejdsmarkedet

For mange unge handler det om at få afklaret om og i givet fald hvordan, de kan blive sluset ind på arbejdsmarkedet. For disse unge planlægges der et erhvervsforløb, hvor følgende spørgsmål afklares: Er perspektivet, at vedkommende på længere sigt kan klare et fuldtidsjob, eller er det mere realistisk at stile mod et flexjob eller et støttet job? Hvilken erhvervsretning/ uddannelsesretning passer til den unge? Afklaringsprocessen foregår i samarbejde med jobcentret.

Samtidig med afklaringsprocessen, lærer den unge, hvordan man passer et arbejde, og hvordan man begår sig på en arbejdsplads. Forløbet består af en kombination af værkstedsarbejde, praktikker og erhvervsorientering.

Værksteder

På Holmstrupgård er der værksteder inden for fagområderne træ, metal, auto, elektronik og pedelarbejde.

På værkstederne er der mulighed for at lave en arbejdsprøvning af den unge i samarbejde med jobcentret. Dagtilbuddet har kontakt til mange virksomheder og er i stand til at etablere skånejob for unge, der har fået tilkendt førtidspension.

Skolefag/afgangsprøver/STU

I Dagtilbuddet er der mulighed for at få undervisning i en lang række fag, at tage folkeskolens afgangsprøve og 10. klasse prøven i disse fag og eventuelt at gøre sig klar til at tage en ungdomsuddannelse.
 
Undervisningen foregår som hovedregel på hold med tre til fire unge, og en stor del af undervisningen er individuel, da det faglige niveau er forskelligt.

Der er også mulighed for, i samarbejde med en UU-vejleder fra UU-centret (Ungdommens Uddannelsesvejledning), at planlægge en STU-uddannelse (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), hvor undervisningen og etableringen af praktikforløb foregår i Dagtilbuddet på Holmstrupgård.

Den daglige struktur

Som udgangspunkt starter dagens program kl. 8.00 og slutter kl. 14.50 (kl. 12.00 om fredagen) med mulighed for at tilpasse mødetider og timeantal til et individuelt behov.

Kl. 9.50 er der formiddagspause med kaffe, brød og juice. Kl. 12.00 frokost, som foregår sammen med lærerne i ”Daghuset”.

Relationsarbejde/kontaktlæreren

I dagligdagen bliver der lagt meget vægt på relationsarbejdet. Det er vigtigt, at den unge føler sig tryg og hele tiden udvikler sig. Hver ung har en kontaktlærer, der tager hånd om og følger med i den unges udvikling og trivsel. Kontaktlæreren samarbejder med den unges forældre, sagsbehandler og andre relevante personer. I forbindelse med kontaktlærerfunktionen har kontaktlæreren jævnligt samtaler med den unge og deltager i møder med forældre, sagsbehandlere m.fl.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om Dagtilbuddet på Holmstrupgård kan du kontakte
skoleleder Eva Pallesen
telefon: 7847 8650 - mail: eva.pallesen@ps.rm.dk
eller
værkstedsleder Morten Bo Larsen Hove 
telefon: 2120 1339 - mail: morten.larsen@ps.rm.dk