døgnbeh.-psyk.soc.rådg_topbillede.jpg

Skole og værksted på Holmstrupgård

Holmstrupgård har egen intern skole og eget værksted både for undervisningspligtige unge samt unge, der er over den undervisningspligtige alder. I skole og værksted er der indskrevet mellem 50-60 elever i alderen 12 til 23 år. Skolen og værkstedet er primært til unge, som bor på Holmstrupgård. Det er dog også muligt at indskrive unge, der bor hjemme og er inden for målgruppen.

Se nedenstående video, hvor lærer Ronny Buelund fortæller mere om Holmstrupgårds skole og værksted:

Individuelle skemaer og på små hold

Undervisningen foregår på små hold, men kan også tilrettelægges som eneundervisning, f.eks. ved opstart. Vi tilstræber at skabe en stemning på holdene præget af ro, omsorg, tryghed og tolerance.

Som udgangspunkt begynder undervisningen hver dag kl. 8.00 og slutter kl. 14.50.

Hver elev får sit eget skema sammensat ud fra hans eller hendes særlige forudsætninger, ønsker og behov under hensyntagen til gældende lovgivning m.m.

Der er boglige, kreative og håndværksmæssige fag samt bevægelsesfag. Se fagene herunder:

Boglige fag: Dansk, matematik, engelsk, tysk, IT, geografi, biologi, historie, samfundsfag, kristendomskundskab og fysik/kemi

Bevægelsesfag: Idræt, fitness, svømning, bordtennis og gåtur

Kreative fag: Musik, billedkunst, keramik og glasdesign

Værkstedsfag: Træ, metal, glasdesign og udendørsarbejde

Emnefag: START (Samfund-Tilløb-Ansvar-Ressourcer-Træning – forberedelse til voksenlivet).

Derudover er der mulighed for kunst-, fysio- og rideterapi

I skolen er der pt. ansat 13 uddannede folkeskolelærere og en skoleleder. I værkstedet er der ansat 3 faglærere med håndværksmæssig baggrund og en værkstedsleder. 

En del af behandlingen

Skolen og værkstedet indgår som en del af det miljøterapeutiske behandlingsarbejde på Holmstrupgård. Hver ung har derfor sin egen kontaktlærer, der er opmærksom på den unges udvikling og trivsel. Behandlingsarbejdet foregår i tæt samarbejde med rådgivergruppen og medarbejderne på døgnafdelingerne. Kontaktlæreren deltager i alle møder vedrørende den unge. Målet er at udvikle den unges personlige, sociale og faglige kompetencer.

Faglighed og trivsel

Vi vægter et udviklende, motiverende og trygt læringsmiljø, hvor der både er fokus på trivsel og læring.

Vi har forskellige traditioner i løbet af året, hvor det vante skema brydes op, fx trivselsdag, emneuge, mulighed for deltagelse i skitur, jule- og sommerafslutning m.m. Vi har hver dag en fælles formiddagspause, hvor vi spiser morgenmad sammen. Om fredagen er der fælles morgensang.

Læringsgrundlag (under udarbejdelse).

Trivsels og UMV undersøgelse 2022

Handleplan UMV - undervisningsmiljøvurdering - 2022-2023

Trivselsmåling 2020-2021

Antimobbestrategi - dagtilbuddet

Digital antimobbestrategi - dagtilbuddet

Værdiregelsæt - dagtilbuddet

 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.