Pige der maler

Kunstterapi

En vej til forandring

Alle kan have glæde og nytte af skabende kunstterapi, der kan medføre erkendelse og forandring gennem kommunikation via andre medier end det talte sprog.

Kunstterapien på Holmstrupgård bygger på et psykodynamisk grundlag og relaterer sig til narrative og kognitive terapiformer, men det er forskelligt, hvornår og hvor meget vi taler om sammenhængen mellem elevernes følelser/oplevelser og kunstneriske udtryk. 

For nogle mennesker kan det opleves befordrende at bruge kunsten, som udtryks- og kommunikationsform eller som udgangspunkt for samtale.

Kunstterapien tager udgangspunkt i den unge og kunsten i sig selv. Vi arbejder med æstetiske udtryk især gennem billeder, men også musik, stemme, poesi, krop og drama kan evt. blive inddraget alt efter den unges ønsker og interesse.

En session begynder ofte med et oplæg til f.eks. at lytte til musik, skrive digte eller male, og kan munde ud i en personlig samtale.

Tilpasses den enkelte

Terapien foregår individuelt, parvis eller i grupper og tilpasses de enkelte deltageres behov. Grupperne sammensættes ud fra aktuelle ønsker, kriterier og muligheder, og der er ingen krav om kunstneriske forudsætninger - blot lyst og mod til at udtrykke sig. Det er som regel et selvstændigt terapeutisk tilbud, (så den unge får ikke sideløbende en anden form forsamtaleterapi.)

Forsamtale og visitation

Inden et forløb starter op, tager terapeuten en samtale med den unge for at sikre, at han/hun ved, hvad tilbuddet indebærer. De unge visiteres til kunstterapi gennem rådgivergruppen.

Litteratur

Der kan evt. læses mere om kunstterapi i bogen "Stille Piger - Silent Power", skrevet af Anne-Mette Kruse i samarbejde med kunstterapeut Lise Lotte Helm og Kamilla Voss samt i bogen ”Skabende Kunstterapi” af psykiater Hanne Stubbe Teglbjærg