Sif - Holmstrupgårds netværk for forældre med psykisk sårbare unge


Sif-Netværk er Holmstrupgårds netværk for forældre til hjemmeboende psykisk sårbare unge i alderen 10-25 år.

Sif-Netværk er et gratis tilbud til forældre i Region Midtjylland, som har brug for at dele erfaringer, glæder og frustrationer med ligesindede, og for at få redskaber i forhold til de vanskeligheder, det medfører, at have et psykisk sårbart familiemedlem.

Sif-Netværk tilbyder:

•         Netværksmøder

•         Telefonrådgivning

•         Hotline pr. mail

•         Skype

•         Netforum (Facebook)

•         Oplæg

•         Undervisning/Psykoedukation

•         Sociale arrangementer

•         Igangsættelse af selvhjælpsgrupper


SIF står for Sårbare I Familien.

Sif var i den nordiske mytologi Thors hustru og gudinde for familie og samhørighed.

Sif-Netværk er først og fremmest ”netværk” i fysisk forstand, hvor forældre til psykisk sårbare unge, får mulighed for at mødes med ligesindede.

Psykisk sårbarhed vil ofte sætte sig spor i hele familien.

I Sif-Netværk satses der primært på, at skabe forandring ved at fokusere på forældrenes behov som pårørende, men der arrangeres også møder/aktiviteter for hele familien eller andre familiemedlemmer, fx søskende, hvis der er interesse for det.

Udveksling af erfaringer, gensidig inspiration, rådgivning og undervisning kan være med til, at vende forældrenes oplevelse af skyld, ensomhed og afmagt til samhørighed, energi og optimisme i forhold til at have et barn med psykiske problemer.

Sif-Netværks forældregrupper guides og støttes i, at fortsætte som selvhjælpsgrupper, når et forløb er afsluttet.

Sif-Netværk tilbyder endvidere digitale netværk, som mulighed for at etablere kontakt mellem forældrene, fx via lukkede netbaserede grupper.

Der er desuden mulighed for at kommunikere og modtage rådgivning via både Skype, e-mail og telefon.

Sif-Netværk trækker på en bred vifte af den faglige viden og erfaring, der findes på Holmstrupgård gennem bl.a. støtte og vejledning fra stedets Socialrådgivere, specialpædagoger, psykoterapeuter, lærere, praktikvejledere, psykologer, psykiatere og evt. psykisk sårbare unge, der har fået det bedre.

Hverken forældrene i Sif-Netværk eller deres barn behøver at være ”kendt” i eller med det offentlige system.

Sif-Netværk er et projekt finansieret af Socialstyrelsen.

Der startes løbende grupper op, når et tilstrækkeligt antal forældre med nogenlunde sammenfaldende interesser/problemstillinger omkr. deres barn har tilmeldt sig.

Grupperne mødes ca. hver 14. dag i 2 til 3 timer.

Efter et forløb på ti gange har gruppen mulighed for at fortsætte på egen hånd i Holmstrupgårds lokaler.

Du er velkommen til at kontakte Sif-Netværks medarbejdere, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information:

Lise Lotte træffer du på mail: liselotte.helm@ps.rm.dk eller på tlf. 7847 8792 (evt. 7847 8790).

Vil du vide mere om Sif-netværk?

Du kan læse mere om sif-netværket via linkene i linkboksen herunder:


Sif-Netværk:

Sif - Netværkets forside
Sif - Målgruppe

Sif - Grupper og netværk
Sif - Baggrund
Sif - Erfaring
Sif - Medarbejdere