Lunden set udefra

De unge på Lunden

På Lunden er der plads til 8-9 unge i alderen 12-23 år. Målgruppen er unge med diagnoser indenfor det psykiatriske område. Målgruppen er ikke afgrænset til bestemte diagnoser, men sammensættes udfra en konkret vurdering i forhold til den enkelte unge og til gruppen på afdelingen som helhed. 

 

Afdeling Lunden - Daglige rutiner og synlig struktur

På Lunden er der en synlig struktur i form af daglige rutiner og faste opgaver på fastlagte tidspunkter. Både den fælles og den individuelle hverdag er planlagt og tydeliggjort med skemaer og planer. Behandlingen på Lunden tager udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer. Kravene differentieres efter alder og det udviklingsmæssige niveau. Lunden har fokus på hjælp til selvhjælp, og de unge får hjælp til at udvikle sig, så de bliver i stand til at klare en hverdag selv. Målet er et godt ungdomsliv og senere et godt voksenliv.

Fritid og sociale færdigheder

I fritiden øver beboerne sig i sociale færdigheder mest i forhold til de andre unge på afdelingen.

De unge deltager i aktiviteter som madlavning, rengøring, tøjvask og eftermiddagsmøder. Desuden er der mulighed for kreative aktiviteter som syning, maling og smykkefremstilling. Man kan også spille spil med medarbejderne og hinanden eller spille badminton i gymnastiksalen. 

Specialiseret personale

Medarbejderne har mange års erfaring inden for socialpsykiatrisk og miljøterapeutisk arbejde, og det tilstræbes, at Lundens medarbejdergruppe er tværfagligt sammensat. På Lunden er der tilknyttet psykolog, psykiatrisk konsulent samt vågen nattevagt. En del af det miljøterapeutiske arbejde indbefatter både gruppeterapi og individuel terapi.