De unge på Kvisten

Kvisten er en del af hovedbygningen på Holmstrupgård i Brabrand og har plads til ni unge mellem 12 og 23 år. Målgruppen er normaltbegavede unge med autismespektrumforstyrrelser og psykiske lidelser som OCD, Tourettes Syndrom, depression og svær angst. 

Afdeling Kvisten - daglige rutiner og synlig struktur

Med udgangspunkt i den miljøterapeutiske tankegang består dagligdagen på Kvisten af nogle faste holdepunkter, som har til formål at være tryghedsskabende for den unge. Den primære opgave er at hjælpe de unge til at skabe sig et bedre liv ved at udvide deres færdigheder. Fokus er her både at øge de personlige kompetencer og sociale evner til at indgå i relationer med andre. Dagligdagen på afdelingen udgøres af en fast, velkendt struktur og tilbud om socialt samvær samt gode aktiviteter. Udover de fælles tilbud og aktiviteter, aftales der med den enkelte unge, hvad der kan være særlig vigtigt for dem. Den miljøterapeutiske tænkning, kombineret med den psykodynamiske forståelse, søger at balancere rammer og relation ligeligt. Vi ønsker med andre ord at kombinere en genkendelig, ensartet hverdag med et fokus på, at hver enkelt af de unges unikke udfordringer kræver individuelle løsninger.

Brugerinddragelse

På Kvisten kan man give sin mening til kende i forskellige fora. I forhold til egen behandling er der ugentlige samtaler med kontaktpersoner, der er teammøde hver 8. uge og statusmøder. På afdelingen er der ugentligt husmøde, hvor man har mulighed for at komme med ønsker til det daglige. Endvidere er der mulighed for at blive del af ungerådet, hvor man kan være med til at diskutere de mere overordnede rammer på Holmstrupgård.

Fritid og sociale færdigheder

De unge deltager i aktiviteter som madlavning, rengøring, tøjvask og eftermiddagsmøder. Desuden er der mulighed for aktiviteter på afdelingen: Vi ser film og spiller PlayStation, men laver også perleplader og spiller brætspil – eller noget helt andet. Nogle af de unge bruger fritidstilbud uden for Holmstrupgård.

Specialiseret personale

Medarbejderne har mange års erfaring inden for socialpsykiatrisk og miljøterapeutisk arbejde. 

Det tilstræbes, at Kvistens medarbejdergruppe er tværfagligt sammensat. Der arbejder således både pædagoger, ergoterapeuter og SOSU-assistenter i afdelingen. Der er vågen nattevagt. Derudover er der en intern psykolog og ekstern psykiater knyttet til afdelingen. Afdelingspsykologen står for ugentligt at afholde ungegruppe, som er et gruppeterapeutisk tiltag i afdelingen.