De unge på Fyrretoppen

Fyrretoppen er beliggende på Holmstrupgårds hovedmatrikel på Holmstrupgårdvej 39 i Brabrand. Fyrretoppen har plads til seks normaltbegavede unge mellem 12 og 23 år med selvskadende adfærd.

Målgruppen vil ofte have komorbiditet med diagnoser som for eksempel skizofreni, personlighedsforstyrrelse,
Aspergers Syndrom eller andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser eller autismespektrumforstyrrelser,
såsom ADHD, OCD, med flere.

Afdeling Fyrretoppen - daglige rutiner og synlig struktur

Medarbejderne på Fyrretoppen har en bred viden og erfaring med unge med svær selvskade og forskellige psykiatriske diagnoser.

Vi arbejder miljøterapeutisk ud fra en psykodynamisk forståelse og har især fokus på nærvær i dagligdagen, en forudsigelig struktur og det at skabe et trygt miljø, som den enkelte unge kan udvikle sig i.

Stor rummelighed i et roligt miljø

På Fyrretoppen er der stor rummelighed i forhold til de unge og de unge imellem. Miljøet er roligt, og vi skaber en atmosfære, hvor de unge kan føle sig så trygge som muligt.

Vi afholder ugentlige husmøder, hvor der bl.a. er fokus på trivsel i ungegruppen, og hvor de sociale spilleregler drøftes og udvikles.

Vi vægter, at de unge har medindflydelse på deres behandling, og de inddrages i egen behandling ved for eksempel at deltage i ugesamtaler, ungegruppe møder, teammøder og statusmøder.

Fritid og sociale færdigheder

De unge delagtiggøres i hverdagens gøremål som madlavning, rengøring, tøjvask og eftermiddagsmøder. Desuden er der mulighed for kreative aktiviteter som f.eks. syning, maling og smykkefremstilling. Man kan også spille spil med medarbejderne og hinanden. 

Specialiseret personale

Personalet består af tolv miljømedarbejdere, heraf 1 vågen nattevagt. Personalet er tværfagligt sammensat af pædagoger, ergoterapeut, sygeplejerske og sociale sundhedsassistenter. Derudover er der tilknyttet psykolog, socialrådgiver og afdelingsleder.