Formålet er

•at familierne får normaliseret hverdagen, fx ved at forældre kan komme tilbage på arbejde, hvis de har været frikøbt, at der er tid og rum til at være sammen med venner og familie, at forældre kan have egne interesser, at give evt. søskende plads og opmærksomhed.
 
•at den unge får udviklet sine kompetencer. At den unge får genetableret et ungdomsliv, finder eller genfinder interesser, kan være under uddannelse eller i arbejde, mærke egne følelser. At den unges spiseforstyrrede tanker formindskes.