Udviklingsforløb mod at normalisere familielivet og derved støtte den unge til at arbejde sig ud af sin spiseforstyrrelse.

Familiesamtaler med far, mor og evt. søskende ca. hver 3. uge, som indeholder systematisk arbejde med de udviklingspunkter, der kan føre frem til et normaliseret familieliv og afklaring af familiens ressourcer og muligheder i netværk.  Der er ugentligt opfølgning på arbejdet i familien.

Ungesamtaler ca. hver 3. uge, for dels at afdække den unges forståelse for og adfærdsmønstre omkring spiseforstyrrelsen, og dels for at afklare den unges ressourcer. I opstarten iværksættes en særlig indsats i forhold til at etablere en god kontakt til den unge.              

Forældresamtaler efter behov med mor og far, hvor forældrene har mulighed for at arbejde med de udfordringer og følelser der er forbundet med at være pårørende og forældre til et barn med en spiseforstyrrelse. 

Der kan etableres ungesamtalegrupper. Når de er etableret er der møde ca. en gang om måneden, Gruppen er for at give den unge mulighed for at drøfte og dele følelser omkring det at være en del af et behandlingsforløb og andre emner i forbindelse med at have en spiseforstyrrelse med andre, der er i samme situation.

Forældrene kan komme i Forældrestøttegrupper ca. en gang om måneden. Grupperne bliver dannet for at give forældrene mulighed for at dele tanker og følelser med andre forældre, der har en ung med en spiseforstyrrelse.

Familiesamtaler, varetages af medarbejdere fra Holmstrupgård.

Forældresamtalegrupper varetages af medarbejder fra Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade [LMS].