Maleaktivitet på Engen

De unge på Engen

På Engen er der plads til 10 unge med svære spiseforstyrrelser og/eller personlighedsforstyrrelser.

Afdeling Engen - Specialiseret i unge med spiseforstyrrelser

Medarbejderne har erfaring med det psykiatriske felt, specielt spiseforstyrrelser, følelsesmæssige forstyrrelser og personlighedsforstyrrelser. Vi arbejder ud fra en struktur omkring den enkelte og ser for eksempel spiseforstyrrelse som en sygdom, man kan bekæmpe blandt andet ved at bruge den unges egne ressourcer. Tilgangen er miljøterapeutisk med en psykodynamisk forståelse. Miljøterapien kommer til udtryk ved, at vi opfatter de miljøer, den unge bevæger sig i, som parametre, vi kan bruge i behandlingen. Det er parametre som for eksempel venskaber, andre unge, forældre, fritidsinteresser, personalet osv.

Fritid og sociale færdigheder

Udover almindelige hjemlige aktiviteter som at lave mad, bage, se film sammen og spille spil, har Engen fritidsaktiviteter som fitness, kreativt værksted og psykoedukation. De unge benytter bl.a. de kulturelle tilbud i kommunen.

Et levemiljø

Engen er et levemiljø, hvor de unge ofte bor længe – typisk 2-3 år. Der er åbenhed omkring de forskellige problemstillinger. Den unge er med til at tage ansvar for egen behandling og deltager i teammøder og statusmøder. På Engen er der et positivt miljø, og der er plads til et godt grin. 

Specialiseret personale

Medarbejderne har mange års erfaring inden for socialpsykiatrisk og miljøterapeutisk arbejde, og det tilstræbes, at Engens medarbejdergruppe er tværfagligt sammensat. På Engen er der tilknyttet psykolog, diætist og psykiatrisk konsulent samt vågen nattevagt. En del af det miljøterapeutiske arbejde indbefatter både gruppeterapi og individuel terapi.