Daghuset Enggården er for unge med psykiatriske vanskeligheder, som har behov for et særlig tilrettelagt behandlingstilbud, som ikke er en døgnanbringelse.

Her kan du læse om målgruppen 

Behandlingstilbuddet er for unge i alderen 15 til 18 år 

Varighed: 15 måneder.

De unge kan bo hjemme, i plejefamilie eller i egen bolig.

Tidligere afdelingsleder Pernille Daugbjerg Nielsen (nuværende afdelingsleder Lone Røjkjær Sloth) fortæller her kort om Daghuset Enggården.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Daghuset Enggården er oprettet i et samarbejde mellem Ungdomscenteret, Aarhus Kommune og Holmstrupgård, Region Midt. Enggården startede som projekt i 2013 og overgik i 2017 til drift. I den forbindelse har Metodecenteret udarbejdet en rapport: Afsluttende evaluering af Dagtilbuddet Enggården 2017.

I samme forbindelse kan læses http://denoffentlige.dk/daghuset-enggaarden-et-bud-paa-doegninstitutionernes-fremtid.

Enggården holder til i det sydlige Aarhus - på Nygårdsvej 29, 8270 Højbjerg. 

Læs artiklen Tillid giver verdensklasse erfaringer.

Formål:

Formålet er at give de unge øget indsigt og forståelse af egne vanskeligheder, og hvordan de påvirker deres liv, så de, med de redskaber som de tilegner sig i Daghuset Enggården, bliver bedre til at at håndtere deres udfordringer i hverdagen.

Daghuset Enggården er en øvebane, hvor den unge i et trygt og forudsigeligt miljø har mulighed for, at arbejde struktureret med sine vanskeligheder, så de bliver i stand til at leve et så normalt liv som muligt. 

Hvad tilbyder vi?

  • Et helhedsorienteret tilbud med fokus på skole, behandling og familie
  • Et individuelt og tidsafgrænset forløb på 15 mdr., som etableres med en tydelig plan for tiden efter Enggården
  • En tryg base - Enggården er åbent fra kl. 8.30 til kl. 15.00 på hverdage - fredage til kl. 13.00
  • At finde ud af, hvad den unge er god til, og hvad han/hun behøver at øve sig på
  • Mulighed for at kombinere Enggårdens tilbud med Holme Nygårds Skole/værksted
  • Et tæt og velkoordineret samarbejde imellem Enggården, familien og sagsbehandlere.
  • Gratis deltagelse i AKTIV Sommer i ugerne 29-32

Visitation foregår via Kommunal Socialrådgiver.

Forældresamarbejde:

Forældresamarbejdet spiller en stor rolle på Enggården og det tilpasses udfra de enkelte familiers behov.

Hør Pernille fortælle om det her.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hverdagen på Enggården:

Enggården har åbent hverdage fra kl.8.30-15.00 - fredage til kl. 13.00. Dagen er individuelt tilrettelagt og består af både fællessamlinger og individuelle moduler.

Se et eksempel på et ugeskema: Ugeskema, Enggården.

Hør Pernille fortælle om en typisk hverdag på Enggården.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

For yderligere information:

Afdelingsleder Lone Røjkjær Sloth kan kontaktes på: loslot@rm.dk eller telefon 7847 8770. Du kan læse den fulde ydelsesbeskrivelse på nedenstående link:


Ydelsesbeskrivelse for Daghuset Enggården. 

Link til Aspergers Syndrom / GUU/GUALink til ADHD og Tourette
Link til Personligheds- og SpiseforstyrrelserLink til Skizofreni og Psykotiske lidelser
 
Link til VISO

Link til rideterapi

Link til job