Daghuset Enggården er opstået i et samarbejde mellem Holmstrupgård, Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Formålet er at kunne tilbyde en ambulant behandlingsindsats som alternativ til anbringelse for psykisk sårbare unge eller unge med diagnosticerede psykiatriske lidelser, som har brug for en intensiv målrettet indsats. 

Enggården holder til i det sydlige Aarhus på Nygårdsvej 29, 8270 Højbjerg. 

De unge på Enggården er aldersmæssigt mellem 15 og 18 år, og henvises primært fra Aarhus Kommune eller de tilstødende kommuner.

Langt de fleste af de unge kommer med generelle ungdomspsykiatriske diagnoser såsom generaliseret angst, OCD, autisme, ADHD, depression, skizofreni, psykoser og personlighedsforstyrrelser, og oftest med komorbiditet og belastningsreaktioner oveni. Fælles for dem er, at de er normaltbegavede unge uden udadreagerende adfærd og misbrug.

De unge har store udfordringer i relation til deres psykiske vanskeligheder, hvor angst, tvangs- og ritualiseret adfærd, stemmehøring og paranoide tanker fylder deres hverdag i en grad, at det vanskeliggør deres deltagelse i hverdagslivet. Langt de fleste af vore unge lider også under de følgevirkninger, der kan komme fra svære og komplekse psykiatriske sygdomsforløb.

Derudover er Enggårdens målgruppe:

  • Unge, som kæmper med lavt selvværd og social isolation
  • Unge, som på grund af deres udfordringer har stået uden et passende skoletilbud og har haft et meget højt skolefravær/fuld skolevægring i en længerevarende periode
  • Unge, som kan have været gennem indlæggelse og udredning på BUA
  • Unge, hvis vanskeligheder bremser deres evner og ressourcer til at udvikle sig i det sociale felt
  • Unge, som helt konkret har behov for støtte til at bevæge sig ud i verden og blive en aktiv deltager i eget liv

Læs mere om formål og indhold i tilbuddet

Vi tilbyder

  • Et helhedsorienteret tilbud med fokus på behandling, skole og familie
  • At støtte den unge i at finde ud af, hvad der giver mening for dem at arbejde med, og derved i størst mulig omfang at blive aktør i eget liv
  • Et individuelt og tidsafgrænset forløb på 15 mdr., som etableres med en tydelig plan for tiden efter Enggården
  • Mulighed for et tæt samarbejde med eksisterende specialskole/alm. skoletilbud
  • Mulighed for vedligeholdelse og opøvelse af uddannelsesmæssige færdigheder

Læs mere om Enggården i vores brochure

Visitation foregår via Kommunal Socialrådgiver.

For yderligere information:

Afdelingsleder Lone Røjkjær kan kontaktes på: lonsloth@rm.dk eller telefon 4049 9752. Du kan her læse den fulde ydelsesbeskrivelse for Enggården og ydelsesbeskrivelsen for Folden