Stue i Jump  Stue 2 i Jump

JUMP er et beskæftigelsestilbud i Bogruppen, hvor fokus er job og uddannelse. Målgruppen for JUMP er de unge, der er indskrevet i Bogruppen. Formålet med JUMP er at afklare de unge i forhold til fremtidig beskæftigelse og gennem et individuelt tilrettelagt forløb at skabe rammerne for, at den unge kan komme i beskæftigelse og blive selvforsørgende.

JUMP har en koordinerende funktion i forhold til kontaktperson, kommunale sagsbehandlere, behandlere og andre og kan dermed skabe mulighed for en helhedsforståelse omkring den unges ressourcer og begrænsninger. Dette er grundlaget for at kunne hjælpe den unge med at finde det rette match i forhold til beskæftigelse/ uddannelse.

I JUMP er der mulighed for tilbyde en mere opfølgende og kontinuerlig indsats. Det kan f.eks. være at hjælpe den unge med at komme af sted om morgenen ved morgenvækning, kørsel eller motiverende samtaler, og JUMP kan dermed være et ekstra ”sikkerhedsnet” under den unge.