Stop-Over er et tilbud, hvor unge fra døgnafdelingerne kan bo i en tidsbegrænset periode (4 uger). Formålet er at prøve at bo ”uden for Holmstrupgård” i en af Bogruppens  bofællesskaber, med støtte fra Bogruppens personale. Efter de 4 uger evalueres opholdet. Erfaringen viser, at et Stop-Over ophold ofte giver et mere nuanceret og klart billede af, hvad den unge er i stand til at mestre i hverdagen i egen bolig.