Billeder af ungdomsbolig

Telos

Afdelingen:

Telos er et miljøterapeutisk behandlingstilbud med plads til 14 unge i alt, fordelt med 6 pladser i 2 bofællesskaber og 8 pladser i ungdomsboliger, hvor de unge bor alene.

De unge i Telos

Målgruppen er normalt begavede unge i alderen 18-23 (30 år), med forskellige psykiatriske, adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder, som kræver en forudsigelig og struktureret hverdag.

Målgruppen omfatter unge med:

 • Depression
 • Anden psykisk vanskelighed
 • Selvskadende adfærd
 • Angst
 • Indadreagerende adfærd
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Forandret virkelighedsopfattelse
 • Spiseforstyrrelse
 • Opmærksomhedsforstyrrelse og
 • Autismespektrumforstyrrelse.

De unge vil være kendetegnet ved at være klar til at profitere af et mindre indgribende tilbud som Telos' bofællesskab eller ungdomsboliger.

Anbringelsesgrundlag:

På afd. Telos tager vi imod unge på enten § 76 eller § 85

Afdeling Telos, daglige rutiner og synlig struktur:

De unge støttes i de daglige gøremål og får længerevarende behandling med henblik på udvikling af øget selvstændighed, øget ansvar og social formåen samt understøttelse af allerede opnåede beskæftigelsesmæssige kompetencer eller begyndende afklaring af disse.

Vi ser den enkelte unge som unik med individuelle behov knyttet til sit problem eller handicap. Det vægtes, at de unge tager aktivt del i det sociale miljø i både Telos, men også i det omkringliggende miljø for at arbejde sig imod trivsel i et ikke-institutionsmiljø.

Den primære opgave er at hjælpe de unge til at skabe sig et bedre liv ved at udvide deres færdigheder, øge de personlige og sociale kompetencer og evner til at indgå i relationer med andre. Dette gøres ved en miljøterapeutisk tilgang ud fra en psykodynamisk forståelse, der især sætter fokus på relationer og nærvær i dagligdagen i en velkendt og forudsigelig struktur samt en stor tro på, at de unge har mange flere ressourcer, end de selv ved.

Sigtet er derfor, at de unge er i behandling, men at de også nu skal begynde at se ud imod det omkringliggende samfund, hvad enten det handler om beskæftigelse eller fritidsaktiviteter for på den måde at tilegne sig en højere grad af selvstændighed.

De unge støttes efter behov, og det aftales med den unge, hvad der er brug for hjælp til. Hjælpen kan være alt lige fra indkøb og madlavning, til at bryde social isolation, eller til rådgivning og vejledning generelt. Det indbefatter eksempelvis også:

 • Tilpasning af indsatsen i forhold til den enkeltes nærmeste udviklingszone
 • Guidning og støtte til almindelig daglig livsførelse
 • Mulighed for psykologisk samtaleforløb i en overgangsperiode på op til 6 måneder, psykoedukation, rideterapi og kunstterapi 
 • Hjælp til at håndtere egen økonomi
 • Hjælp til dagsrytme

Specialiseret personale:

Medarbejderne har mange års erfaring inden for socialpsykiatrisk og miljøterapeutisk arbejde. 

Det tilstræbes, at Telos' medarbejdergruppe er tværfagligt sammensat. Der er ikke nogen nattevagt. I Telos er der tilknyttet psykolog. En del af det miljøterapeutiske arbejde indbefatter både gruppeterapi og individuel terapi.