Stuen

Afdelingen 

Bjergtoppen er et miljøterapeutisk døgnbehandlingstilbud placeret på Kalmargade i Aarhus Nord. På afdelingen er der plads til 10 unge, og Bjergtoppens mission er at være første trin på vejen fra en døgnafdeling til en mere selvstændig bolig for de unge.

Målgruppen

Målgruppen er normaltbegavede unge i alderen 16-28 år, der primært kommer fra døgnbehandling på Holmstrupgårds øvrige døgnafdelinger. Bjergtoppen modtager dog også unge fra lignende institutioner, unge, som kommer fra eget hjem eller andet.

Afdelingen retter sit tilbud mod unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder indenfor Holmstrupgårds samlede målgruppe, herunder spiseforstyrrelsesproblematikker. De unge vil oftest være kendt på Holmstrupgård og er kendetegnet ved at være klar til at profitere af et mindre indgribende tilbud, som Bjergtoppen, for evt. efterfølgende at kunne fortsætte deres positive udvikling eksempelvis i Holmstrupgårds Bogruppe eller egen lejlighed med støtte.

Anbringelsesgrundlag

På Bjergtoppen tager vi imod unge på enten §66 og §107.

Varighed 18 måneder.

Dagligdag, behandling og struktur 

Bjergtoppen vægter, at de unge er med til og selv ønsker at være med til at tilrettelægge deres egen behandling. Dette sker blandt andet via aktiv deltagelse i faste ugesamtaler med kontaktpersoner, deltagelse på behandlingskonferencer, statusmøder med sagsbehandler samt udvikling af egne mål og delmål sammen med kontaktpersoner og øvrigt personale. Derfor forventes det også, at de unge på Bjergtoppen har truffet et valg om at ville noget andet med deres liv og samarbejder om behandlingen.

Strukturen på Bjergtoppen ligner den, som de unge kender fra deres tidligere afdelinger på Holmstrupgård med faste måltider, planlægningsmøder med personale og andre aftaler og rammer. Den primære opgave er at hjælpe de unge til at skabe sig et bedre liv ved at udvide deres færdigheder, øge de personlige og sociale kompetencer og evner til at indgå i relationer med andre. Dette gøres ved en miljøterapeutisk tilgang ud fra en psykodynamisk forståelse, der især sætter fokus på relationer og nærvær i dagligdagen i en velkendt og forudsigelig struktur samt en stor tro på, at de unge har mange flere ressourcer, end de selv ved.

Sigtet er derfor, at de unge er i behandling, men at de også nu skal begynde at se ud imod det omkringliggende samfund, hvad enten det handler om beskæftigelse eller fritidsaktiviteter for på den måde at tilegne sig en højere grad af selvstændighed.

Medarbejdere

Medarbejderne har mange års erfaring inden for socialpsykiatrisk og miljøterapeutisk arbejde. 

Det tilstræbes, at Bjergtoppens medarbejdergruppe er tværfagligt sammensat. Der er som udgangspunkt ikke nogen nattevagt, der kan dog i perioder være en rådighedsvagt om natten. På Bjergtoppen er der tilknyttet psykolog, diætist og psykiatrisk konsulent. En del af det miljøterapeutiske arbejde indbefatter både gruppeterapi og individuel terapi.

For yderligere information:

Afdelingsleder Kim Munksgaard kan kontaktes på kimmunk@rm.dk eller telefon 2461 6294. Du kan læse den fulde tilbudsbeskrivelse på nedenstående link: Holmstrupgård ydelsesbeskrivelser