På Holmstrupgård har vi et stærkt ønske om at give de unge, som er tilknyttet institutionen, mulighed for at skabe ændringer i deres eget liv, der kan forbedre deres livssituation både fysisk og psykisk. Værktøjer til det at leve grønnere skal være en del af de ressourcer, de unge har med sig herfra. Det skal være en kompetence både fagligt (i forbindelse med uddannelses- og beskæftigelsesvalg) socialt (mere mod på at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter, møde foreninger og fællesskaber mv.) og personligt, da det at være grøn også skal give selvværd via viden og aktiviteter, og herigennem styrke de unges selvværd, velbefindende og generelle livskvalitet. 

Derfor udvikler vi i løbet af 2015/ 2016 en række initiativer, hvor grønne tiltag kan understøtte det miljøterapeutiske fundament, vi arbejder efter. Blandt andet har vi fredagsløb, fokus på økologi i kantinen, Holmstrupgårdløbet én gang om året, og senest har vi oprettet en intern pulje, hvor man som medarbejdere kan søge om tilskud til 'grønne projekter' med de unge. 

 Grønt er godt for både krop og sjæl

Grønt er godt for både krop og sjæl